Αποτελέσματα αναζήτησης

Χρήσιμες Πληροφορίες για τους Ιδιοκτήτες

Υπηρεσίες Διαχείρισης – Χρήσιμες Πληροφορίες για τους Ιδιοκτήτες

Στην ενότητα αυτή η Ellune Property Services σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διαχείριση του ακινήτου σας. Ακολουθούν ορισμένα από τα πλέον συνήθη ερωτήματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

A. Τι έξοδα συνεπάγεται η ενοικίαση του ακινήτου μου;

Τα έξοδα που σχετίζονται με την ενοικίαση ενός ακινήτου προκύπτουν από:

  • την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Performance Certificate), την οποία και επιβάλλει η σχετική νομοθεσία στον ιδιοκτήτη. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε υποψήφιο ενοικιαστή, είναι έγκυρο για μία δεκαετία από την έκδοσή του και κοστίζει £80 συν το ανάλογο Φ.Π.Α.·
  • την κατάρτιση Καταλόγου περιεχομένων και Καταγραφής της κατάστασης του ακινήτου. Το κόστος σύνταξης του εν λόγω εγγράφου εξαρτάται από το μέγεθος του διαμερίσματος – λόγου χάρη, για ακίνητο 1 με 2 υπνοδωματίων το σύνηθες κόστος δεν υπερβαίνει τις £150 με £200. Η διαδικασία αυτή οργανώνεται και διενεργείται από το υπεύθυνο μεσιτικό γραφείο σε συνεργασία με ανεξάρτητες εξειδικευμένες εταιρείες·
  • προμήθειες του μεσιτικού γραφείου. Οι μεσιτικές προμήθειες καταβάλλονται προκαταβολικά με την έναρξη της εκάστοτε ενοικίασης. Υπολογίζονται ως ένα ποσοστό επί του συμφωνηθέντος ενοικίου, μαζί με το Φ.Π.Α. Το σύνηθες κόστος ανέρχεται στο 10% πλέον Φ.Π.Α. για την ενοικίαση και 5% πλέον Φ.Π.Α. για τη διαχείριση του ακινήτου. Η προμήθεια καταβάλλεται με βάση τη διάρκεια της ενοικίασης·
  • το κόστος σύνταξης του συμβολαίου ενοικίασης, το οποίο ανέρχεται στις £100 πλέον Φ.Π.Α.·

B. Χρεώνεται επιπλέον αμοιβή για την προώθηση του ακινήτου;

Όχι. Όλα τα έξοδα προώθησης του ακινήτου συμπεριλαμβάνονται στη μεσιτική προμήθεια για την ενοικίαση.

Γ. Ποιος θα αναλάβει να παρουσιάζει το ακίνητό μου σε πιθανούς ενοικιαστές, και πότε θα το κάνει αυτό;

Ο μεσίτης είναι αυτός που αναλαμβάνει να συνοδέψει τους υποψηφίους ενοίκους, κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του. Είναι προτιμότερο να επιλέξετε κάποιον μεσίτη με ευρύτερο ωράριο εργασίας, ώστε να μεγιστοποιήσετε των αριθμό των επισκέψεων στο ακίνητό σας.

Δ. Πρέπει να είμαι παρών κατά τις παρουσιάσεις του ακινήτου μου;

Η παρουσία του ιδιοκτήτη δεν είναι απαραίτητη κατά την παρουσίαση του ακινήτου. Έχει μάλιστα παρατηρηθεί ότι πολλοί υποψήφιοι ενοικιαστές αισθάνονται πιο άνετα δίχως την παρουσία του ιδιοκτήτη.

Ε. Ποιο είναι το ύψος της εγγύησης που οφείλει να καταβάλλει ο ενοικιαστής, πότε καταβάλλεται και ποιος αναλαμβάνει τη διαφύλαξή της;

Η εγγύηση ισούται με το ενοίκιο 6 εβδομάδων και καταβάλλεται με την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης. Κατατίθεται σε αρμόδιο κυβερνητικό οργανισμό (Τenancy deposit protection schemes) εντός 14 ημερών από την έναρξη της ενοικίασης.

Ζ. Πότε θα εισπράττω το ενοίκιο;

Το ενοίκιο κατατίθεται στο λογαριασμό του ιδιοκτήτη το αργότερο 10 ημέρες μετά την καταβολή του από τον ένοικο. Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης ενοικίασης το σύνολο του ενοικίου κατατίθεται πριν την έναρξη της ενοικίασης.