Αποτελέσματα αναζήτησης

Εγγύηση Ενοικίου

Εταιρική Εγγύηση Ενοικίου – Διασφάλιση Απόδοσης Ακινήτου

Η αγορά ενός ακινήτου με σκοπό την ενοικίασή του αποτελεί μια εξαιρετικά αξιόλογη και αποδοτική επένδυση. Όπως κάθε επένδυση, όμως, ενέχει αβεβαιότητες και ρίσκο που ποτέ δεν παύουν να απασχολούν τον ιδιοκτήτη – επενδυτή. Η Ellune Property Services, ωστόσο μπορεί να μειώσει στο ελάχιστο τους επενδυτικούς κινδύνους και να εξασφαλίσει την απόδοση του ακινήτου σας, από την πρώτη ημέρα της συνεργασίας σας με την Εταιρεία. Πώς;

Η Ellune Property Services δεσμεύεται να καταβάλει η ίδια το ενοίκιο για το διαμέρισμα/ακίνητό σας για μια συγκεκριμένη περίοδο χρόνου, η οποία θα καθοριστεί μετά από σχετική συμφωνία και έχει μέση διάρκεια 3 χρόνια, με δυνατότητα περαιτέρω χρονικής επέκτασης. Με τον τρόπο αυτό:

  • αναλαμβάνει η εταιρεία μας όλο το ρίσκο της ενοικίασης, απαλλάσσοντάς σας από το σχετικό άγχος·
  • η απόσβεση του επενδυτικού σας κεφαλαίου ξεκινά άμεσα και μάλιστα με υψηλές αποδόσεις·
  • σας δίνεται η δυνατότητα να υπολογίσετε με ακρίβεια τη γενικότερη απόδοση της επένδυσής σας, δίχως άγχος για το πότε τελικά θα ενοικιαστεί ή για το πόσο θα παραμείνει το ακίνητό σας δίχως ενοικιαστή·
  • απαλλάσσεστε από το άγχος της συντήρησης και της αποκατάστασης πιθανών φθορών του ακινήτου, το βάρος των οποίων αναλαμβάνει εξολοκλήρου η Εταιρεία μας.
  • Με τη μοναδική παροχή της Εταιρικής Εγγύησης Ενοικίου, η Ellune Property Services διασφαλίζει στο πλήρες την απόδοση του ακινήτου σας και μειώνει στο ελάχιστο το επενδυτικό σας ρίσκο.