Αποτελέσματα αναζήτησης

Κοστολόγιο

Υπηρεσίες για Ιδιοκτήτες

Ενοικίαση του Διαμερίσματος που αγοράσατε/διαθέτετε Γρήγορα, με συμφέρον ενοίκιο
10%+ΦΠΑ του μηνιαίου αντιτίμου του ενοικίου

Διαχείριση Ακινήτου Αποτελεσματικά, χωρίς περιττά έξοδα
5% + ΦΠΑ του μηνιαίου αντιτίμου του ενοικίου

Ενοικίαση και Διαχείριση ακινήτου για περίοδο μικρότερη από 6 μήνες
20% + ΦΠΑ του μηνιαίου αντιτίμου του ενοικίου

Ενοικίαση και Διαχείριση ακινήτου για περίοδο μικρότερη από 3 μήνες
25% + ΦΠΑ του μηνιαίου αντιτίμου του ενοικίου

Σύνταξη συμβολαίου ενοικίασης Με διασφάλιση καλής χρήσης από τον ενοικιαστή σας
£120 (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ)

Απογραφή εξοπλισμού διαμερίσματος κατά την έναρξη της ενοικίασης Ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος και την ποσότητα των αντικειμένων…
£100-£250 (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ)

Ετοιμασία φορολογικής δήλωσης
£240/δήλωση (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ)

Ανακαίνιση Ακινήτου Με δικά μας συνεργεία, πιστοποιημένη ποιότητα εργασιών/υλικών, συνεπή παράδοση και μελετημένες επιλογές ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση
Ανάλογα τις εργασίες

Πώληση Ακινήτου Αποκλειστική προώθηση του ακινήτου από την Ellune Property
2,5% + ΦΠΑ

Πώληση Ακινήτου Προώθηση ακινήτου και από άλλα γραφεία
3% + ΦΠΑ

Υπηρεσίες για Επενδυτές

Εύρεση Διαμερισμάτων για Αγορά

  • Για ακίνητα αξίας κάτω του 1εκ. £: 1%+ΦΠΑ
  • Για ακίνητα αξίας άνω του 1εκ. £: 1.5%+ΦΠΑ
  • Προκαταβολή: £900 (συμπεριλαμβάνει VAT) Αφαιρείται από την αμοιβή για την εύρεση του ακινήτου (δεν επιστρέφεται)
  • Ελάχιστη αμοιβή αγοράς: £5.000 (including VAT)

Υπηρεσίες για Ενοικιαστές

Εύρεση Διαμερισμάτων για Ενοικίαση

  • Το αντίτιμο ενός ενοικίου
  • Ελάχιστη αμοιβή ενοικίασης: £1,200 (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ)
  • Προκαταβολή: £600 (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ) Αφαιρείται από την αμοιβή για την εύρεση του ακινήτου (δεν επιστρέφεται)

Ενοικίαση Διαμερίσματος της Ellune Property Services
Δεν πληρώνετε μεσιτική αμοιβή!

Σύνταξη συμβολαίου και έλεγχος συστατικών επιστολών
£120 (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ)

Έλεγχος κατάστασης και εξοπλισμού διαμερίσματος κατά την αποχώρηση του ενοικιαστή Ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος και την ποσότητα των αντικειμένων…
£150 – £250 (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ)